top of page

אג"חים - מה זה, האם כדאי, ומה חשוב לדעת?

נכתב על ידי: רועי עבודי


במגוון תיקי השקעות יש רכיב מסוים של אגרות חוב (אג"חים), אך הנכס הזה עלול לבלבל משקיעים רבים. ננסה לעשות סדר, אך מדובר בתחום רחב ומורכב.


מה זה אג"ח?


איגרת חוב היא נייר ערך, שמהווה התחייבות לתשלום חוב. במילים פשוטות, אגרת החוב היא התחייבות של מנפיק האיגרת למחזיק האיגרת, לשלם לו חוב מסוים.

הגורם שמנפיק את האגרת לרוב יהיה מדינה (אג"ח ממשלתי) או חברה מסחרית גדולה (אג"ח קונצרני).

הגורם המנפיק מקבל תשלום עבור האיגרת, כשהמשקיע מקבל בתמורה התחייבות של המנפיק להחזיר לו את סכום ההשקעה + ריבית. לרוב הריבית משולמת במועדים קבועים מראש, כאשר בסוף תקופת ההשקעה, מוחזרת הקרן. לעיתים התנאים שונים.


אני מחזיק אג"ח. מה האפשרויות שלי כמשקיע?


משקיע שמחזיק אג"ח יכול להמתין עד שתגיע תקופת הפדיון של האיגרת,כלומר ליום שבו הלווה יחזיר את ההלוואה, או למכור אותה למשקיע אחר.


לקבל את הקרן והריבית נשמע משתלם ובעיקר פשוט, לא?


התשובה היא לא. שוק האג"ח הוא סבוך. אם משקיעים באגרת חוב ספציפית, צריך לבחון מה התנאים שלה: יש איגרות חוב צמודות למדד מסוים ("אג"ח צמוד"), יש איגרות חוב בריבית קבועה, ויש איגרות חוב בריבית משתנה בהתאם לריבית במשק. יש אגרות חוב לטווח קצר (שבועות, חודשים, שנים בודדות), ואגרות חוב לטווח ארוך מאוד (ב2020 ממשלת ישראל הנפיקה אג"ח לטווח של 100 שנים..).

כל סוג אג"ח כזה מתנהג באופן שונה בסביבות שוק שונות, ולכן חשוב להעמיק בתחום ולרכוש ידע טרם השקעה.


שמעתי שאג"ח זה משהו בלי סיכון בכלל, זה נכון?


התשובה היא לא. ראשית, סיכונים תמיד יש, גם אם הם קטנים. שנית, אג"חים זה הגדרה רחבה - יש אג"ח בסיכון נמוך מאוד, ויש אג"ח עם סיכון גבוה.

כלל אצבע שימושי - לרוב (אך לא תמיד!), ככל שהאג"ח הוא לתקופה ארוכה יותר, כך הסיכון למשקיע עולה והתשואה גבוהה יותר.

כלל אצבע שני - יש לבחון את זהות המנפיק כדי להעריך סיכון. אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית הן בסיכון נמוך יותר אשר אגרות חוב של ממשלת לבנון. אגרת חוב של חברה גדולה ויציבה, יהיו בסיכון נמוך יותר מאשר חברה על סף פשיטת רגל, והתשואה כמובן תהיה בהתאם.


איך אפשר להשקיע באגרות חוב?


בבורסה בתל אביב אפשר לרכוש אג"חים ממשלתיים וקונצרניים באופן ישיר. כמו כן, אפשר להשקיע בקרנות נאמנות שמשקיעות באג"ח לסוגיו השונים. יש קרנות אקטיביות בהן מנהל הקרן בוחר את האג"חים בהתאם לתשקיף, ויש קרנות פסיביות שמחקות מדד אג"ח מסוים.

כמו כן, אפשר להשקיע באגרות חוב של מדינות וחברות מחוץ לישראל. בבורסה בתל אביב יש קרנות (אקטיביות ומחקות) שמשקיעות באג"ח בחו"ל, ניתן להשקיע כך בצורה נוחה יחסית.


הבהרה: יודגש שאין לראות בתוכן הנ''ל ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או המלצה לביצוע פעולות בניירות ערך או בנכסים פיננסיים אחרים ו/או ייעוץ מס. התוכן לידיעה בלבד ולא מהווה תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים האישיים של כל אדם. השימוש במידע על אחריות המשתמש בלבד.

גילוי נאות: הכותב מחזיק באג"ח ממשלת ישראל מסוגים שונים.

12 views0 comments
bottom of page