top of page

אופטימיזציית מס בתיק ההשקעות

Updated: May 29, 2022

נכתב על ידי: רון שנקמן


מס רווחי ההון בישראל עומד כיום על 25% מהרווח הריאלי. כלומר אנו משלמים רבע מכלל הרווח שלנו למס הכנסה(מתואם לאינפלציה אם מקורו בישראל או למטח אם בחול).


נקודה חשובה היא שאנחנו משלמים מס רק ברגע שאנחנו מממשים אותו, כלומר עד שלא מכרנו, לא באמת הרווחנו ולא נשלם מס.

נקודה חשובה נוספת היא קיזוז הפסדים אל מול רווחים. אם במנייה מסויימת הרווחנו למשל 1,000₪ שקלים ובאחרת הפסדנו 1,000₪ אם נמכור את שתיהן לא נידרש לשלם מס כלל. אם ההפסד היה עומד על 500₪ והרווח על 1000₪, היינו נדרשים לשלם מס רק על 500₪ .(1,000-500)


אחרי שהבנו בגדול איך המיסוי עובד בואו נבין איך אפשר להשיא תשואה גבוהה יותר על התיק על ידי תכנון נכון של המכירות שלנו.

על פניו נראה שאין איך לברוח או לצמצם את חבות המס, וזה די נכון. אבל אנחנו יכולים על ידי תכנון ועיתוי המכירות שלנו לדחות את המס ולשפר את התשואה של התיק שלנו.


דחיית מס על ידי משך החזקה ארוך


אז ה"תכנון הראשון" נוגע למשך החזקה ממוצע של ניירות הערך בתיק שלנו. נשווה כאן החזקה "לנצח" אל מול תחלופה מהירה של אחת לשנה. כלומר נראה מה ההבדל בין תיק שבו נקנה את ניירות הערך שלנו ולא נמכור למשך 15 שנה, אל מול תיק שבו בכל שנה נמכור את ניירות הערך ונחליף אותם בחדשים למשך 15 שנה גם כן.

לשם הדוגמא נניח שהפקדנו סכום התחלתי של 100,000₪ ולא הפקדנו מעבר לכך לאורך השנים. נניח שהתשואה הממוצעת היינה 8% לשנה והמס הינו 25% מהרווח.

בגרף מוצגים שני התיקים לאחר מס כשהגרף הכחול הוא התיק שבו לא נמכור את ניירות הערך עד לסוף ה15 שנה, והאדום הוא התיק שבו בכל שנה נחליף את ניירות הערך.


אפשר לשים לב שישנו פער לא קטן בין התיקים שרק הולך וגדל עם הזמן, ולאחר 15 שנה עומד על 23,000₪ או 10% יותר לטובת התיק בו החזקנו למשך 15 שנה!


אך מאין הפער?


כמו שהבנו קודם, המס משולם אך ורק בעת מימוש הרווח ולא בעת היווצרות הרווח כתוצאה מעליית הערך. במידה ונממש את הרווח כל שנה נאלץ לשלם עליו מס הכנסה וכך נקטין את שווי הנכסים שלנו.

לעומת זאת, אם לא נממש את הרווח ונצבור אותו, אותו מס שהיה משולם למס הכנסה כרגע נשאר אצלנו, ו צובר תשואה, וריביתי דריבית. כלומר הפער נובע מכך שאנחנו דוחים את תשלום המס ובינתיים מנצלים את העובדה שהמס שאנחנו אמורים לשלם נשאר אצלנו ומייצר עוד תשואה.


איך נוכל ליישם את זה בפועל?


למשקיעים פסיביים - אצלכם הסיפור די פשוט, אתם קונים כמה תעודות סל מחקות לטווח הארוך ולא נוגעים בהן. תשתדלו לתכנן היטב את התיק לפני ההשקעה כדי לא לבצע בו שינויים תוך כדי. שימו לב לדמי הניהול בתעודות הסל שאתם קונים, פרט חשוב הוא האם ייתכן ובית ההשקעות יעלה את דמי הניהול בעתיד? לא מעט בתי השקעות ישראלים משיקים תעודות מחקות בדמי ניהול אפסיים ולאחר זמן מה מעלים אותם ו"לוכדים" את המשקיעים שמצד אחד יכולים לעבור לקרן אחרת, אך מצד שני לא מעוניינים לממש את הרווח ולשלם מס וכך בעצם נלכדים בתוך ההשקעה.


עבור משקיעים אקטיביים - כאן הסיפור מעט יותר מסובך, מאחר והתחלופה בתיק אקטיבי מתרחשת באופן תדיר יותר. המשקיע האקטיבי מחליף את הרכב התיק אחת לתקופה ומתאים אותו בהתאם לביצועי המניות הישנות וחברות חדשות הנכנסות לתיק. מאחר והמשקיע מוכר וקונה מניות באופן תדיר, נוצר לא פעם רווח ממומש כתוצאה מהמכירה, והמשקיע נאלץ לשלם מס.


מצד אחד לא ניתן לצפות ממשקיע אקטיבי לא למכור מניות, הרי חברות מסוימות מפסיקות להיות אטרקטיביות ביחס לאחרות ויש צורך להחליפן, מצד שני חשוב לזכור שבעת מכירה של פוזיציה מוצלחת נאלץ לשלם מס. חשוב לזכור בפוזיציות מורווחות את עניין המס כאשר אנחנו ניגשים למכור, ייתכן ועדיף לנו להמשיך להחזיק במנייה גם אם היא צומחת בקצב איטי יותר, מאחר ובעת המכירה נאלץ לשלם המון מס.


ניצול אפשרות לקיזוז הפסד מול רווח


אז שיטה לצמצום חבות המס בעת מכירה של פוזיציה מרוויחה היא קיזוז הפסדים. כפי שכתבתי קודם ניתן לקזז הפסדים אל מול רווחים וכך לצמצם או לבטל את חבות המס שלנו. ובואו נבין את השיטה בעזרת דוגמא: בתיק ההשקעות שלנו קיימות 2 מניות, A ו B, את שתיהן רכשנו בסכום של 1,000 ₪ כל אחד. כיום שווי מניית A הינו 1,500 ₪ ושווי מניית B הינו 500 ₪, כלומר על A אנחנו מורווחים ב500 ₪ ועל B מופסדים ב500 ₪. כעת החלטנו כי אנחנו מעוניינים למכור את מנייה A ולקנות את מניה C, אם נמכור את מנייה A נצטרך לשלם מס על הרווחים שלנו וכך נוכל להשקיע במנייה C לא 1,500 ₪ אלא 1,375 ₪ (1000+500*0.75). אבל בעזרת טריק קטן נוכל להשקיע במניה C 1,500 ₪, אם בעת המכירה של A לטובת C נמכור גם את מניה B ונרכוש אותה מחדש מס הכנסה יראה מצד אחד רווח, ומצד שני הפסד באותו סכום, וכך לא נהיה חייבים במס. חשוב לשים לב שלא התחמקנו מהמס לנצח, כעת העלות של מניה B הינו 500 ₪, ואם היא תחזור למחירה המקורי ונמכור כן נהיה חייבים לשלם מס. אבל מה שעשינו פה הוא לדחות את תשלום המס לעתיד ובעצם לתת ל125 ₪ שהצלנו לייצר לנו עוד תשואה.


צבירת הפסדים


הנקודה הבאה קשורה לקיזוז הפסדים אך מנצלת אותה בדרך מעט שונה.

בנקודה הקודמת התוודענו לכך שניתן לקזז הפסדים אל מול רווחים באותה השנה, אך האם ידעתם שניתן לצבור הפסדים קדימה ולקזז אותם בעתיד?

לדוגמא אם את שנת 2019 סיימנו בהפסד ממומש של 1,000₪ אחרי קיזוזים, ואת שנת 2020 סיימנו ברווח של 1,000₪, נוכל לקזז מהרווח של 2020 את ההפסד שצברנו מ2019 וכך להימנע מתשלום מס.


אז העובדה שניתן לקזז הפסדים מהעבר היא נחמדה, אבל האם כדאי ליצור הפסדים באופן ייזום כדי לצבור אותם אל העתיד? כן! ומיד אסביר למה:


אם מקודם כתבתי שכדאי למכור פוזיציה מרוויחה ביחד עם מפסידה, לא תמיד יש לנו פוזיציה מופסדת למכור, או שאין לנו פוזיציה מופסדת מספיק גדולה בשביל לקזז מול הרווח. מה עושים כדי להימנע ממצב כזה? צוברים הפסדים מהעבר.

בתקופות של משבר וירידות בשוק ההון סביר שיווצרו לנו פוזיציות מופסדות, אם נמכור אותן ונקנה בחזרה יווצר לנו הפסד, הפסד אותו נוכל לצבור קדימה ליום שבו נצטרך לקזז הפסדים אל מול רווחים. בזכות המכירה בעבר, גם אם ביום מימוש הרווח המניות שהיו מופסדות כבר חזרו לרווח, ההפסד הצבור יישמר ונוכל לנצלו לטובת דחיית מס אל העתיד.


"מימוש כפוי"


לעיתים קורה שאנחנו נאלצים לשלם מס גם אם לא מכרנו פוזיציה במניה, למשל בדיבידנד. כאשר חברה מחלקת דיבידנד לבעלי המניות, נשלם מס רווחי הון על הדיבידנד בין אם אנחנו ברווח ובין אם אנחנו בהפסד על אותה מניה.


איך זה אמור להשפיע על קבלת ההחלטות שלנו?

חשוב לשים לב שבחברות שמחלקות דיבידנד גבוה, נאלץ לשלם לא מעט מס על הדיבידנדים וכך לשלם "בכפייה" מס על הרווח.

למשל אם ניקח שתי חברות .A ,B מניית חברת A צומחת בכל שנה ב10% בדיוק, חברה B מחלקת בכל שנה דיבידנד השווה ערך ל10% ממחיר המנייה אך מחירה לא משתנה, נניח גם שאת כל הדיבידנד נוכל להשקיע בחזרה בחברה .B לאחר עשר שנים של השקעה בסכום התחלתי של 10,000 נמשוך את הכסף משתי המניות אל החשבון, ונגלה שההשקעה במניה A הפכה להיות 21,950₪ ואילו B ל20,610₪. מאיפה הפער? במנייה B "נכפה" עלינו לממש את הרווח בכל שנה ולשלם עליו מס, לעומת מנייה A שבה הרווח נאגר ומומש רק בסוף, ולכן אותו מס חייב, צבר ריבית נוספת.


לסיכום


תשלום המס גורע רבע מן הרווח שלנו מניירות ערך. אך על ידי תכנון נכון של ההתנהלות שלנו בתיק ההשקעות נוכל להשיא תשואה גבוהה יותר, ביטוי המפתח הוא "דחיית מס" ככל שנדחה מס אל העתיד ונאגור רווחים לא ממומשים נוכל לצבור תשואה על אותו מס דחוי, ולמקסם את הרווח שלנו.

114 views0 comments
bottom of page