top of page

איך אפשר להעריך מחיר של חברה כלשהי?

Updated: Jan 25, 2022

נכתב על ידי: רון שנקמן


"עדיף לקנות חברה נפלאה במחיר הוגן מאשר לקנות חברה בינונית במחיר נפלא" - וורן באפט

אז ההבחנה בין חברה נפלאה לבין בינונית היא די ברורה. אבל מה הכוונה במחיר של חברה? איך נוכל לזהות אם מנייה של חברה כלשהי יקרה או לא? איך נוכל להשוות בין חברות על בסיס המחיר שלהן?


בואו ניקח לדוגמא את טסלה, אני לא חושב שיש ספק למישהו שזו חברה נפלאה עם מוצר מדהים וחדשני, אבל האם זה אומר שהמנייה שלה בהכרח שווה להשקעה? לא בהכרח, כי אנחנו צריכים לקחת בחשבון את המחיר שהיא נסחרת בו.

אז בואו נבין איך אפשר להעריך מחיר של חברה באופן די פשוט באמצעות "מכפיל רווח"


שיטת המכפיל היא השיטה המוכרת והבסיסית ביותר להעריך עד כמה מנייה מסוימת יקרה/זולה.

כשאנחנו קונים חברה אנחנו מצפים ממנה לייצר רווח לבעלים, שהם אנחנו, ככה שנחזיר את ההשקעה שלנו. וזה בדיוק מה שמכפיל הרווח בא לבדוק, תוך כמה זמן רווחי החברה יכסו את ההשקעה שלנו.

אז מכפיל הרווח מחושב כך: רווח למניה/מחיר המניה


בואו נבין מה כל חלק אומר, מחיר המניה זהו פשוט המחיר שבו נסחרת המניה בבורסה.

הרווח למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח של החברה לתקופה כלשהי (בדרך כלל שנה) במספר המניות של החברה, ככה בעצם נקבל מה חלקה של כל מנייה ברווח.

כעת כשאנחנו יודעים כמה רווח החברה מייצרת לכל מנייה נוכל לבדוק תוך כמה שנים החברה תחזיר את העלות של המניה. וזה מחזיר אותנו אל המכפיל שמייצג את החלוקה של מחיר המנייה לרווח שהחברה מייצרת לכל מנייה בודדת, וכך נקבל את מספר השנים להחזר ההשקעה.


דוגמה: חברה ABC נסחרת במחיר של 10$ למנייה, לחברה מיליון מניות ורווח של מיליון דולר לשנה. כלומר, הרווח למניה הוא דולר לכל מנייה של החברה, עכשיו אם נחלק את המחיר של המנייה ברווח למנייה נקבל 10, וזהו מכפיל הרווח של החברה.


אוקיי, אז חישבנו את מכפיל הרווח של החברה. אבל מה הוא אומר לנו? האם 10 זה טוב? עדיף נמוך או גבוה?


אם אמרנו שמכפיל הרווח מייצג את מספר השנים להחזר ההשקעה, נרצה שהוא יהיה כמה שיותר נמוך כדי שנחזיר את ההשקעה מהר יותר. חברה עם מכפיל 100 למשל תחזיר כביכול את ההשקעה תוך 100 שנה, וזה לא נשמע מפתה במיוחד.


אז למה הרבה משקיעים מוכנים לקנות חברות עם מכפילים גבוהים?


מכפיל רווח גבוה לרוב מייצג ציפייה לצמיחה ברווחי החברה וכך לירידת המכפיל בעתיד, כלומר חברות שנסחרות במכפיל גבוה צפויות להגדיל את הרווח שלהן וכך להקטין את המכפיל שלהן בעתיד. מנגד חברות במכפיל נמוך צפויות לצמוח בקצב איטי אם בכלל.

בראות היסטורית כללי האצבע מדברים על כך שחברות במכפילי רווח שגבוהים מ15-20 "יקרות". אבל כיום עם רמות הנזילות הגבוהות והריבית הנמוכה לא קל למצוא חברות במכפילים כאלו.

בפועל לשיטה הזו יש לא מעט בעיות כי היא מתרכזת אך ורק ברווח של החברה תוך התעלמות מגורמים חשובים נוספים כמו חוב למשל.

בנוסף בגלל שהשיטה מסתמכת על רווח היא לא רלוונטית לחברות שאינן רווחיות.


לסיכום, מכפיל הרווח מאפשר לנו להעריך עד כמה מנייה מסויימת יקרה/זולה על ידי חישוב מספר השנים להחזר ההשקעה בחברה מסויימת על ידי הרווח השנתי של החברה.

שיטת המכפיל היא מאוד קלה לחישוב ומאפשרת להשוות בקלות בין חברות על סמך מחירן באופן ראשוני ופשוט. אבל היא מאוד בסיסית ולא מביאה בחשבון המון גורמים חשובים. ישנם עוד סוגי מכפילים שונים שכן מנסים לפתור את הבעיות האלה.

50 views0 comments
bottom of page