top of page

איך מחליטים באיזו קרן להשקיע?

Updated: Jan 25, 2022

נכתב על ידי: רועי עבודי

אז הסברנו מה זה קרן נאמנות, קרן סל וקרן מחקה. עכשיו, מה עושים עם זה בפועל, ועל מה צריך להסתכל כשבוחרים קרן.


איך יודעים לבחור קרן שמתאימה לצרכים שלי כמשקיע?

כל קרן מחויבת בפרסום תשקיף. התשקיף הוא מדיניות ההשקעה של הקרן: איזה מדד הקרן מחקה/מנסה לעקוף, באילו נכסים יושקע הכסף, דמי הניהול וכו'.

אפשר למצוא פרטים על הקרן באתר הבורסה, אתר הרשות לניירות ערך ואתר bizportal.


הרכב הנכסים בקרן

חשוב להסתכל על מהות הנכסים בהם הקרן משקיעה. האם הקרן תואמת את הסיכון שהמשקיע מוכן לקחת?


אקטיבי ופסיבי

חשוב לשים לב האם אנו רוכשים יחידות בקרן אקטיבית, שבה מנהל הקרן משקיע לפי שיקול דעתו (בכפוף למדיניות הקרן), או קרן פסיבית ששואפת לחקות מדד כלשהו. לרוב קרן פסיבית תהיה עם שם המדד, למשל קרן הסל "הראל סל תא 125" תנסה לחקות את הביצועים של מדד ת"א 125, ע"י החזקה של כל המניות במדד, לפי משקלן היחסי.

קרן מחקה לרוב תהיה זולה בהרבה מקרן נאמנות אקטיבית.


דמי ניהול

כל קרן גובה דמי ניהול ודמי נאמן. דמי הניהול יורדים מהנכסים בקרן. למשל, אם הנכסים בקרן עשו תשואה שנתית של 10%, וגובה דמי הניהול בקרן עומד על 2%, המשקיע יראה תשואה של 8%.

דמי הניהול זה כסף שלנו כמשקיעים, גם אם לא רואים אותו יורד מהחשבון. חשוב לשים לב לדמי ניהול כדי להרוויח יותר.


מצאתי קרן עם 0% דמי ניהול, איך זה?

לפעמים, קרן חדשה מצהירה שדמי הניהול שלה נמוכים מאוד עד אפסיים.

משקיעים מצטרפים לקרן, ועם הזמן דמי הניהול עולים. משקיעים רבים שצברו רווחים יעדיפו להמשיך לשלם דמי ניהול, כדי לא למכור את ההשקעה ולשלם מיסים על הרוויח. המצב הזה מכונה מלכודת מס, ולכן חשוב לזכור שאין מתנות חינם בשוק ההון, גם לא בדמי ניהול.


פטור ממס

טוב, לא לגמרי.. רוב הקרנות הן פטורות ממס. משמע, אם מנהל הקרן מוכר ניירות ברווח, הוא לא משלם על כך מיסים. את המס נשלם אנחנו כמשקיעים, כאשר נמכור ברווח את היחידות שלנו בקרן.

חריג לכך הן קרנות שמוגדרות כקרנות חייבות, בהן מנהל הקרן משלם מס על רווחים, והמשקיע שפודה יחידות פטור ממס.

הרוב המוחלט של הקרנות הן מהסוג הראשון של קרנות פטורות.


רציתי להשקיע במדד S&P500, מצאתי קרן סל ישראלית שעוקבת אחרי המדד, וברשימת הנכסים בכלל אין מניות. מה הבעיה?

אין בעיה. קרנות מחקות מדדים מסוימות, יבצעו את המעקב אחרי המדד בצורה סינתטית.

זה נפוץ במיוחד בקרנות שנסחרות בבורסה בתל אביב ומחקות מדדי מניות חו"ל. עקיבה סינתטית היא חיקוי של המדד לא באמצעות החזקת מניות, אלא באמצעות החזקת חוזה עתידי על המדד. יש משקיעים שזה לא משנה להם האם העקיבה שהקרן מבצעת היא עקיבה פיזית או סינתטית, אך יש משקיעים שמעדיפים קרן שמחזיקה פיזית בנכסים, ולא באמצעות חוזים, נגזרים ו"הנדסה פיננסית" מסוג זה. (הודעה מפורטת על נגזרים וחוזים בהמשך..).

יודגש שאין לראות בתוכן הנ"ל ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או המלצה לביצוע פעולות בניירות ערך או בנכסים פיננסיים אחרים. התוכן לידיעה בלבד ולא מהווה תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים האישיים של כל אדם. השימוש במידע על אחריות המשתמש בלבד.

11 views0 comments
bottom of page