top of page

Ebitda

Updated: Aug 25, 2022

נכתב על ידי: רון שנקמן


Ebitda

הוא מושג שאנחנו נתקלים בו לא מעט בדוחות וניתוחים של חברות. מהי משמעות האביטדה? Ebitda-earnings before interest, tax, depreciation and amortization. או בעברית-רווח לפני הוצאות מימון, מיסים, פחת והפחתות. האביטדה היא אינה מדד חשבונאי אלא חישוב יחסית חדש שהחלו להשתמש בו כדי להתאים רווח נקי של חברות אל רווח שמייצג בצורה טובה יותר את כושר הרווחיות של העסק בנטרול הוצאות שונות שלא בהכרח מעידות על איכות העסק עצמו.

כיצד מחושבת הEbitda

שמה המלא של האביטדה די מסביר את כל הסיפור, כדי לחשבה ניקח את הרווח הנקי לפני כמה סעיפים שקדמו לרווח הנקי בדוח רווח והפסד. כלומר נוסיף או נפחית(לרוב נוסיף) הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות.

מה כל רכיב אומר?


הוצאות מימון-סעיף בדוח רווח והפסד שמייצג את העלויות של החברה בגין ההתחייבויות שלה(הלוואות וכו' ) כלומר, ריבית, פערי הצמדה ועוד. מנגד נחסיר מהעלויות את הכנסות החברה מפעילויות מימוניות כמו מתן הלוואות וקבלת ריבית עליהן. מס-הוצאות המס הן חבות המס של החברה עבור תקופה מסוימת בגין רווח שנוצר. פחת-החשבונאות מתאמצת להקביל בין הכנסות החברה להוצאות לאותה תקופה כדי להציג רווח שייצג בצורה המדויקת ביותר את הרווח שיצרה החברה בגין הפעילות שלה לאותה תקופה. תחשבו על חברה שרוכשת מכונה בשנה כלשהי ומשתמשת בה למשך 20 שנה לייצר את המוצרים שלה. על המכונה שילמה החברה סכום גבוה כבר ביום הראשון, אבל האם נכון לכתוב בדוח הכספי את ההוצאה כבר ביום הקניה? תחשבו שמה שהיה קורה זה שבאותה שנה של קניית המכונה היינו רושמים הפסד גבוה כי שילמנו על המכונה, ובשנים הבאות רווח גבוה כי אין לחברה כמעט עלויות ייצור. אז בגלל שאנחנו רוצים להקביל בין הכנסות להוצאות נכתוב על המכונה הוצאה חלקית כל שנה למשך 20 שנה. ככה נוכל להכניס לכל שנה את העלות החלקית עבור המכונה שנדרשת כדי לייצר את אותם רווחים. על ידי רישום ההוצאה באופן חלקי בכל שנה נייצג טוב יותר את הרווח הרלוונטי לכל תקופה. לרישום ההוצאה החלקית הזו בכל שנה קוראים "פחת" שהוא בעצם הבלאי של אותה מכונה שעליו אנחנו "משלמים" בכל שנה. שימו לב שפחת הוא לא תזרים כסף שיוצא אלא רק הוצאה שנרשמת בכל שנה אבל שולמה במלואה כבר בשנה הראשונה. הפחתות-סעיף ההפחתות מייצג הוצאות הדומות מאוד לפחת ההבדל בינהם הוא שהפחתות הן גרסת הפחת עבור נכסים לא מוחשיים של החברה, כמו למשל מוניטין.

למה מדד האביטדה חשוב? מהם היתרונות שלו?

הEbitda הוא מדד רווחיות תפעולית עבור חברות שנועד לנטרל גורמים שונים שנובעים למשל ממבנה הון שונה או צורת מימון שונה. מה ההגיון בנטרול כל אחד מהרכיבים? מס-חוקי המס שונים בין מדינה למדינה ומושפעים גם מהפסדים צבורים של חברות ותכנוני מס שונים, כך שהוצאות המס לא תמיד מעידות על הרווחיות של החברה. הוצאות מימון-הוצאות המימון תלויות במבנה ההון של החברה, למשל חברה שמגייסת הון בצורת הנפקות אל מול חברה שמגייסת כסף על ידי הלוואות. הוצאות המימון מושפעות מהרבה גורמים, כמו דירוג האשראי של החברה, נותן האשראי, אורך חיי ההלוואה ועוד. כך שנטרול הוצאות המימון נועד לנטרל את השוואות הגורמים האלו ולהתכרז בפעילות העסק. פחת והפחתות-פחת והפחתות הן קודם כל הוצאות לא תזרימיות וגם הן מושפעות משיטת הפחת, אורך החיים, ערך השייר וכו'. כשיש הבדלים בפחת בין חברות המסתמכות על נכסים יש הגיון בלנטרל את ההוצאה הלא תזרימית הזו.

מהם החסרונות?

קודם כל חשוב להבין שזהו לא מדד חשבונאי אלא התאמה של הרווח החשבונאי שמייפה מאוד את המציאות. הוצאות המימון לפעמים כן מעידות על טיב העסק ועל העלויות הדרושות לקיומו. התעלמות מהפחת מתעלמת לחלוטין מעלות נכסי החברה, למשל בהשוואה בין חברה שמחזיקה הרבה נכסים אל מול חברה ששוכרת את רוב נכסיה נקבל שהחברה השוכרת יקרה יותר כי הEbitda מפחית פחת ולא דמי שכירות. וורן באפט עצמו אמר ש"Ebitda הוא בולשיט של מנהלים שנועד להסיט את תשומת הלב מהעיקר" ויש אמת בדבריו, המדד משומש על ידי חברות לא רווחיות רבות כדי להסיט את תשומת הלב מההפסד החשבונאי של החברה ולייפות את המציאות.

מדד הEbit מדד הEbit הינו מדד נפוץ גם כן המוצג לצד הEbitda וההבדל בינהם הוא ההפחתה של פחת והפחתות. Ebit-Earnings before tax and interest רווח לפני מס וריבית לדעתי זה מדד סביר יותר כי הוא כן נותן ביטוי להוצאות החברה על נכסיה.

Adjusted Ebitda


לא פעם נמצא בדוחות החברה מדד נוסף של "אביטדה מתואמת" אביטדה מתואמת היא תיאום של אביטדה עבור רכיבים נוספים שהחברה חושבת שצריך לנטרל או להוסיף כדי לייצג את הרווח בצורה נכונה יותר. למשל ניתן למצוא נטרול של תשלום מבוסס מניות הוצאות לא תזרימיות וכו'.


לסיכום מדד הEbitda הוא מדד רווחיות המנטרל סעיפים מסוימים בדוח רווח והפסד במטרה להציג את הרווחיות בפעילות החברה לפני מיסים, ריבית, פחת והפחתות. המדד מופיע בהרבה דוחות של חברות ומשומש לצורך קביעת מכפילי רווח עבור חברות. חשוב להיזהר משימוש בו כי הוא יכול להציג תמונה ורודה בהרבה מהמציאות.

43 views0 comments
bottom of page